Önem Yapı

showcase image

Misyon

"Kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak"

Vizyon

Sektörde, bir adım önde giden, en itibarlı marka olmak

Ortak Değerler

Önem Yapı çalışanları tüm paydaşlarla birlikte ortak değerlerde bir araya gelerek çalışmalarını yürütürler.

Önem Yapı

İnsan Odaklılık: Çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vermek, müşteri memnuniyeti ve bağlılığına önem vermek, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak, empati yapmak, kendini değil işini sevmek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın mutluluğunun sürekliliği için vizyoner bir yaklaşımla iş yapmak.

Başarı odaklı olmak; başarma arzusuna sahip olmak, insan, doğa ve her türlü toplumsal faydaya odaklanmış, paydaşlarla (çalışan, müşteri, taşeron, tedarikçi, toplum, çevre, hissedar) birlikte başarmak ve tutku ile çalışmak, hissedarla çalışanı yan yana düşünmek. Müşterilerimizle ilişkimizi, alım-satım dinamiklerinin ötesine taşıyan; onlarla derin, kalıcı, duygusal bağlar kurmayı amaçlayan etkinlikler tasarlamak, yeni başlangıçlar için ilham kaynağı olabilmek. Tedarikçilerine karşı verdiği sözü tutmak. Tedarikçilerinin / taşeronlarının güvenlerini sağlamak. Taşeron memnuniyetini ölçmek, şantiyelerdeki taşeronları için fiziksel standartları uygulamak. Taşeronları ve tedarikçileri iş birliği mantığıyla denetlemek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, Memnuniyeti, ölçümleme yöntemi ve sıklıkları belirlenmiş olarak yönetmek İnsan çevre uyumunu sağlamak, alınan aksiyonların topluma ve çevreye olan etkisini dikkate almak. Çevre yönetiminde özellikle sitelerde kaynakları etkin yönetmek ve atık yönetimi konusunda sürdürebilirlik çalışmaları yapmak. Tüm paydaşlarına yakın, ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olmak, paydaşlardan aldığı geri bildirimleri yönetmek, hayatlarına değer katıp, birlikte güçlü yarınlar inşa etmek.

Şeffaflık: Çalışan, müşteri ve diğer tüm paydaşların memnuniyetinde şeffaf olmak. Herkesle açık iletişim kurmak, güvenilir, adil, samimi ve dürüst olmak. Sinerji yaratarak, paydaşlarla iş birliği yapmak, çalışanlar ile birlikte paylaştıkça kazanan, paydaşlarından öğrenen, öğreten, takım çalışması yapan, çözüm ortaklarıyla çalışan bir şirket olmak. İş birlikleri sağlayan, iç denetim kriterleri olan ve şeffaf denetimlerin yapıldığı bir şirket olmak. Etkinlikleri birlikte planlamak ve sosyal medyada yer almak. Tüm paydaşları ile bilgi paylaşımı konusunda hızlı ve dürüst olmak.

Uzmanlaşmak: Ana faaliyetlerimize odaklanarak büyümek, üretimde (Konut üretimi, AVM vb.) ve her aşamadaki hizmette (satış öncesinde, satışta, teslim öncesinde, teslim sırasında ve teslim sonrasında), sürdürülebilir kalite için uygun yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi ve yönetim modellerini uygulamak (TKY, EFQM vb.) konusunda uzman kişilerle çalışmak, uzman kişilerle paylaşımlarda bulunmak, geri bildirimlerini almak ve iyileştirme süreçlerimizde bu uzmanlıkları kullanmak.

Yenilikçilik: Yeniliğe açık olan, yenilikleri (teknoloji, iş yapış yöntemleri vb.) sürekli yakından takip eden, değişimleri önleyici yaklaşımla birlikte yöneten, çalışan yetkinliği, çalışanları yeniliklere cesaretlendiren, inovasyon yapabilen, tüm çalışmalarında teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir şirket olmak, müşterilerinin geri bildirimlerinden faydalanarak, onların deneyimlerini zenginleştirecek, hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler konusunda öncü, toplumun her kesimini kapsayan herkese uygun teknolojiler ve yenilikleri topluma ve çevreye duyarlı teknolojileri bulup uygulamak hedeflerimiz arasında olacaktır.